Applicatie Advies

Het Applicatie Advies richt zicht op de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen de bouwindustrie waarbij toepassingsprocessen worden beschreven en geadviseerd wordt welke werkwijze tot het beste resultaat leidt. Ieder kwartaal zullen wij een ander thema in het Apllicatie Advies behandelen.